wita żeglarzy i sympatyków żeglarstwa

ZAPROSZENIE

Zarząd Yacht Clubu UMCS zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 17.00
w sali 546 Dużej Chemii (V piętro).

Porządek dzienny:

  1. Rozpoczęcie zebrania przez Komandora Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności YC UMCS w okresie 17.03.2018-29.03.2019.
  5. Sprawozdanie finansowe za okres 17.03.2018-29.03.2019.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Podsumowanie sezonu 2018 przez Komandora i dyskusja nad sprawozdaniami.
  8. Omówienie przez Komandora planów na nadchodzący sezon 2019, w tym organizacji kolonii żeglarskich i jesiennego rejsu dla pracowników.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.