Organizacja Klubu

Członkowie Zarząd Statut

Yacht Club UMCS istnieje od 1976 roku. Jest klubem pracowników Uczelni, zrzeszającym obecnie ok. 60 członków. Posiada 4 jachty kabinowe wykorzystywanych w sezonie letnim do pływań po Mazurach.
Działalność Klubu finansowana jest głównie z funduszy Uniwersytetu, a także ze składek członkowskich. Cele i zadania Klubu, jego strukturę organizacyjną, a także prawa i obowiązki członków określa Statut.
Zasady korzystania z jachtów zawarte są w Regulaminie.
 
Członkowie Klubu
 

Uwaga! Tu można pobrać deklarację członkowską.

Zgodnie ze Statutem, członkiem Klubu może być każdy pracownik, doktorant, rencista, lub były pracownik UMCS, niezależnie od posiadanego stopnia żeglarskiego.
Aby stać się członkiem Klubu wystarczy skontaktować się z dowolną osobą z Zarządu i złożyć wypełnioną deklarację. Przyjęcie do YC następuje na podstawie decyzji Zarządu. Zapraszamy !
Członkowie mogą uczestniczyć w różnorodnych formach działalności Klubu. Osoby ze stopniem żeglarskim mogą wraz ze swymi rodzinami spędzać aktywnie (i tanio !) urlop pływając po Pojezierzu Mazurskim w rejsach indywidualnych. Osobom bez uprawnień proponujemy udział w zbiorowych rejsach turystycznych otwierających sezon żeglarski na Mazurach.
Powyższa forma wypoczynku pracowników i ich rodzin jest objęta akcją socjalną Uczelni i traktowana jako rodzaj wczasów.
Członkowie Klubu obowiązani są do wnoszenia rocznej opłaty członkowskiej, która w b.r. wynosi 20 PLN. Ich zaszczytnym obowiązkiem jest także czynny udział w przygotowaniach do sezonu - pracach konserwacyjnych i remontowych przy łodziach (w porozumieniu i pod kierunkiem opiekunów jachtów).
Członkowie naszego Klubu, należący często do różnych pokoleń, zajmujący na Uczelni różne stanowiska, połączeni wspólną pasją tworzą zżytą społeczność.

 
Zarząd YC UMCS
 
Imię i nazwisko
st. żegl.
funkcja
zadania
miejsce pracy telefon e-mail
Kamil Fil
jacht. st. morski
komandor Zakład Dziennikarstwa
Wydział Politologii
pl. Litewski 3
609 573 659 kamilfil@tlen.pl
Ewaryst Mendyk
sternik jacht.
v-ce komandor Laboratorum Analityczne
Wydział Chemii
pl. M.Curie-Skłodowskiej 3
(Duża Chemia p. 27)
537-57-96 emendyk@umcs.lublin.pl
Krystyna
Mojejko-Kotlińska
sternik jacht.
sekretarz Biblioteka Główna,
ul. Radziszewskiego 11, p.201 (emeryt)
603 551 590 mojejko@umcs.lublin.pl
krysiaak@o2.pl
Jan Cytawa
sternik jacht.
skarbnik Z-d Fizyki Molekularnej
Instytut Fizyki
pl. M.Curie-Skłodowskiej 1
(Wieżowiec Fiz. p.510)
537-61-24
691 648 723
cytawa@umcs.lublin.pl
Tomasz Staszewski
żeglarz
bosman Zakład Modelowania Procesów
Fizykochemicznych,
Wydział Chemii
ul. Gliniana 33, (p 214)
537-56-76 w.142
502 945 448
tomo@heksan.umcs.lublin.pl
Agnieszka Dąbrowska
sternik jacht.
członek Zarządu Ogród Botaniczny
ul. Sławinkowska 3
81 743 49 00
81 743 49 45
agnieszka.dabrowska@lublin.pl
Agnieszka Marcewicz-Kuba
członek Zarządu Wydział Chemii
pl. M.Curie-Skłodowskiej 3
(Duża Chemia p. 541)
81 537 55 54 aga@umcs.pl
Krzysztof Myśliwiec członek Zarządu k.mysliwiec@umcs.pl
Zofia Rzączyńska
członek Zarządu Wydział Chemii
pl. M.Curie-Skłodowskiej 3 (emeryt)
502 167 943 z.rzaczynska@umcs.pl
Paweł Zieliński
stermik jacht.
członek Zarządu Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii
Instytut Nauk o Ziemi
al.Kraśnicka 2cd
537-55-10 w.138 pziel@umcs.pl

Komisja Rewizyjna:

  • Andrzej Machocki
  • Andrzej Trembaczowski
  • Jacek Stadnik

 
Statut i Regulamin YC UMCS
 

Zmieniony Statut (uchwalony pierwotnie 19.I.1983 r.) i Regulamin Yacht Clubu UMCS zostały przyjęte przez Walne Zebranie w dniu 19 kwietnia 2013 roku i opublikowane na stronie www UMCS w dziale Akty Prawne jako załączniki do Zarządzenia Rektora nr 39/2013 z dnia 20 maja 2013 r.


Zaktualizowano 10.03.2014.

Strona główna |  Organizacja Klubu |  Nasze łódki |  Formy działalności |  Historia |  Galeria |  Aktualności |  Linki